Contact

ab Actis A.H. van Meeteren
Adres Postbus 1227
3500 BE te UTRECHT
Telefoon +31 6 57 53 08 67
Email abactis@sabom.nl
Fiscus J.M.V. Kuijvenhoven
IBAN NL77 INGB 0000 9695 07
t.a.v. S.A. B.O.M.
Email fiscus@sabom.nl
Webmaster J.J. Meeuwissen & V.J. Sol
Email webmaster@sabom.nl

Op den 18e oktober van het oorlogsjaar 1940 werd de Societas Amicorum B.O.M., ten kaste van de heer Verwey, de van Lynden van Sandenburglaan 25, officieel opgericht.

Het devies luidde: „Bacchus Operam Medicat”.

Bestuur der Societas Amicorum B.O.M.

Praeses Societatis N.P. Koopmans
ab Actis Societatis A.H. van Meeteren
Fiscus Societatis J.M.V. Kuijvenhoven

Leden der Societas Amicorum B.O.M.

Leden Jaar Studie
J.J. Meeuwissen 2012 Biologie
N.P. Koopmans 2012 Commerciële Economie
J.M.V. Kuijvenhoven 2012 Economie en Bedrijfseconomie
P.T. van Stockum 2013 Diergeneeskunde
C.H.M. van Aalten 2013 Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
R.G. Holsappel 2013 Werktuigbouwkunde
R.A. America 2013 Communicatiewetenschappen
I.J. van der Wolf 2014 Geneeskunde
J. Vermeulen 2014 Commerciële Economie
D. Oudejans 2014 Theater-, film- en televisiewetenschappen
& Economie en Bedrijfseconomie
A.H. van Meeteren 2014 Wiskunde
V.J. Sol 2014 Rechtsgeleerdheid
& Economie en Bedrijfseconomie
M.A. Koolen 2015 Economie en Bedrijfseconomie
A.P. van Dongen 2015 Geschiedenis
T.H.W.A. Smetsers 2015 Liberal Arts and Sciences
W. Poley 2015 Economie en Bedrijfseconomie
L. Remmig 2016 Economie en Bedrijfseconomie
J.F. van Weelderen 2016 Geneeskunde
T.D. Boelens 2016 Biomedische Wetenschappen
T.V. van der Staaij 2016 Technische Bedrijfskunde
I.Y. de Groot 2016 Biomedische Wetenschappen

Geschiedenis

Op de 18e oktober van het oorlogsjaar 1940 werd de Societas Amicorum B.O.M. ten kaste van dhr. Verwey, de Van Lynden van Sandenburglaan 25, officieel opgericht. Het devies luidde: "Bacchus Operam Medicat". De kleuren werden paars en roze, refererend aan de bovenste en onderste kleur van de toenmalige universiteitsvlag, de kleuren van de faculteiten Diergeneeskunde en Theologie.

De B.O.M. wordt van oudsher door sommigen gezien als een groep weerspannige personen. Onherroepelijk is dit te wijten aan het feit dat het dispuut met kracht volhardt in de normen en waarden, waar het sinds de oprichting in gelooft. Doordat het dispuut sinds jaar en dag een select gezelschap is van markante persoonlijkheden met eigenzinnige geesten, wiens belang altijd in de eerste plaats bij de B.O.M. ligt, komt het nogal eens voor dat zij mensen tegen de borst stoot. Door het bezitten van dit duurzame karakter past de B.O.M. volgens sommigen helemaal niet binnen het op de golven van de maatschappij meedeinende Veritas. Wellicht schept dit het beste het beeld van de relatie tussen het dispuut en het Collegium.

Door de jaren heen heeft de B.O.M. een aanzienlijk netwerk opgebouwd, dat veel verder reikt dan de Utrechtse studentenwereld. Niet voor niets hecht het dispuut dan ook grote waarde aan een intieme relatie met haar wereldwijd verspreide reünistenschare en aan een immer up-to-date reünistenbestand.

In de afgelopen 75 glorieuze levensjaren van de B.O.M. is naast de gebruikelijke viering van de Dies ook telkens een in opzet steeds groter wordend lustrum georganiseerd, waar de leden en reünisten uit alle windstreken weer in de gelegenheid worden gesteld elkaar de hand te schudden onder het genot van een jajem en enige glazen bier. Vanzelfsprekend hebben deze Diesvieringen en Lustra ook plaatsgevonden tijdens het Interbellum, het tijdbestek waarin het dispuut gezien de tijdelijke stuurloosheid van Veritas, genoodzaakt was het aannemen van leden helaas op te schorten.

De reden dat de B.O.M. tot op de dag van vandaag nog zo fier overeind staat is te danken aan de tradities, mores en een zware selectieprocedure waarmee het dispuut zich onderscheidt van ander studentikoos gepeupel. Hieruit begrijpt u waarom de B.O.M. niet voor iedereen toegankelijk is. Nu begrijpt u dat de B.O.M. zal bestaan in omne tempus...